Historik

Asbest förbjöds i lag år 1976.

Asbest har använts flitigt i svenska byggnader mellan 1940-talet och 1970-talet.

I svensk byggverksamhet användes asbest från slutet av 1800-talet till 1976. Under 1950 och 1960-talen framfördes misstankar om att asbest kunde orsaka lungcancer och tumörsjukdomar, vilket bekräftades i början av 1970-talet.

Fotografiet på dom anställda i Lomma eternitfabrik (se nedan, klicka på bilden) fick sluta 1977 då asbest inte fick användas inom bygg, nästan alla fick aspestrellaterade sjukdomar. 

”De sa att asbest var en ren naturprodukt”

På grund av sjukdomsriskerna skärptes reglerna för användning av asbest 1975 genom Arbetarskyddsstyrelsens anvisning (senaste version: AFS 2006:01. Enligt AFS 2014:27 skärpte vissa regler ytterligare). Föreskrifterna innebär att asbest "inte får användas utan särskilt tillstånd och att hantering av redan befintligt asbestmaterial, exempelvis vid rivning, endast får utföras av särskilt utbildad personal med utrustning för att skydda sig själva och omgivningen".

Problemet vid varje reparations- eller underhållstillfälle är att avgöra om, och i hur stor omfattning, asbest förekommer.

Ämnet kan till exempel förekomma i krökar och avslut på varmvattenledningar, frånluftsventiler, tätning av ventilationskanaler, kakelfix, kakelfogar, golvmattor, skruvpluggmassa och fönsterkitt.

Pannrum och garage kan ha asbest som brandskydd i taket och eternitplattor som täcker fasaderna på hus från 1940- och 1950-talet innehåller ca 10-20% asbest.

Asbest totalförbjöds på 80-talet då det fortfarande användes av bilindustrin

Arbete med asbest ställer krav på effektiva åtgärder, men också på tillstånd, utbildning, medicinska kontroller och ibland också mätning.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)