Allmän Information

Allmän information om risker med asbest (AML 3 kap 3§ och AFS 2006:1)

- är en del av den information om samtliga risker på arbetsplatsen och som krävs enligt arbetsmiljölagen.

Gäller: Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst.

Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare.

Detta gäller samtliga inom byggbranschen.

Innehåll: Asbestsens egenskaper och dess effekt på hälsan samt i synergism med rökning. Vilka typer av produkter eller material som kan innehålla asbest. Säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsutrustning.

Litteratur: Asbest - den dolda faran

"Lite Rysk ironi"

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)