Allmän utbildning

/100-2155-a.jpgAllmän utbildning om asbest enligt AFS 2006:1, 19§ (1 dag)

- Är en allmän utbildning som är avsedd att ge bredare kunskaper om asbest

Gäller: Alla som arbetar med t. ex. bearbetning eller behandling av asbest eller asbesthaltigt material samt för arbetsledare på platsen (AFS 2006:1, 19 §) och ev. annan ansvarig personal. Gäller exempelvis borrning av hål (enstaka hål) i asbesthaltigt material

Syfte:  Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt /klass-allm.jpgArbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1)

http://www.byn.se/uploads/Asbest/Allman%20utbildning.pdf

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)