Begränsad behörighet

Särskild utbildning med anpassad längd enligt

AFS 2006:1, 36 och 41§§ (2 dagar)

- En utbildning som ger behörighet att utföra enklare rivningar där det inte krävs inneslutning med luftsluss, t. ex Glovebag eller liknande. Gäller även arbetsledare på platsen./100-2166-a.jpg

(Eleverna på bilderna som arbetar med Glove-Bag, vet att man ska ha andningsskydd. Inomhus skall andningsskyddet vara, fläcktmatad helmask försett med filter av klass HEPA 13 filter.)

Gäller: Alla som skall leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material, måste ha särskild utbildning.(AFS 2006:1, 19 §)

Syfte: Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

/saneringskladda.jpgUtbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 http://www.byn.se/uploads/Asbest/Sarskild%20utbildning%20kort.pdf

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)