Eternit

Hantering

Som privatperson får du lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska vara väl medveten om riskerna och ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen. 

Ska du hantera asbesthaltigt material inomhus rekommenderas att du tar kontakt med en fackman. http://www.conny.n.nu/rot-arbeten

Ska du hantera asbest själv, tänk på följande:

  • Vid lösgöran de av asbestprodukt (eternit 12-20% asbest) skall andningsskydd, minst halvmask, användas med filterklass P2.
  • Asbestprodukter skall lösgöras så hela som möjligt, så att uppkomsten av damm undviks.
  • Skyddskläder ska alltid förvaras utomhus tills saneringen är klar, kläder lämnas sedan i tät säck, dit där eterniten lämnas.
  • OBS! asbestfibrer kan följa med in med skyddskläderna!
  • Den som hanterat asbest ska byta kläder och tvätta sig före måltid.

Att hantera asbest

och eternit kräver mycket kunskap och planering för att undvika och minimera riskerna.

Högtryckstvätt av eternittak kan medföra att fibrer följer med vattendropparna och kan orsaka skada vid inandning.

Se http://foretagskurser.n.nu/taktvatt

Observera att rivning kan kräva rivningsanmälan eller rivningslov.

För skyddsutrustning, yrkesmässig hantering av asbest samt arbetsskyddsföreskrifter - kontakta Arbetsmiljöverket tel 08-730 90 00.

För yrkesmässig hantering krävs: http://www.foretagskurser.n.nu/begransad-behorighet

(Nedre bilden till vänster kommer från ett gammalt förådstak, väntar på inpackning i plast och utmärkt med tejpen med texten "innehåller asbest".)

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)