Fullständig behörighet

Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§ (4 dagar)

-Är en utbildning som ger behörighet att riva asbest och asbesthaltigt material

Gäller: Dem som arbetar med rivning av asbest vid alla arbeten som sker inom ett inneslutet område med sluss samt arbetsledare på platsen. (AFS 2006:1, 19 §)

Syfte: Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 

http://www.byn.se/uploads/Asbest/Sarskild%20utbildning.pdf

/sluss.jpg

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)