Glas/Fönster

 

Varnar för asbest i fönsterkitt

Det finns asbest i vissa fönsterkitt.

Den livsfarliga fibern kan frigöras när glasarbetare fräser eller hugger bort kittet.

Nu ställs krav på att farorna granskas före fönsterrenoveringar

Det är mer spritt än tidigare befarat, visar en ny undersökning. Mest utsatta är glasarbetare, fönster renoverare och målare.

Asbest påträffades i fönsterkitt  7 av 45 prover. Det visar resultatet i en ny granskning. Proven har tagits i olika typer av fastigheter byggda mellan 1940 och 1977, då Asbest förbjöds inom bygg, som sedan totalförbjöds 1982 i Sverige. 

Källa: Byggnadsarbetaren 29 oktober,2015.

 Asbest i kittet kan konstateras av ett prov som tas i fönstrets överkant 

För att bearbeta och behandla fönsterkitt som innehåller asbest, krävs tillstånd enligt 11 §, AFS 2006:1. (Arbetsmiljö Verket den 13 april 2016)

 

Intyg krävs på genomförd utbildning:

För att få tillstånd krävs ett intyg på att de som ska arbeta med hantering av asbesthaltigt fönsterkitt och deras närmaste arbetsledare har genomgått utbildning. Enl AV. (Arbetsmiljö Verket)

(Hur utbildningen kommer att se ut och i vilken omfattning är ej klart i skrivande stund.)

( Efter förfrågan från AV, har jag som inkommit ( 28 september 2016) med ett utbildningsförslag)

 

 http://www.foretagskurser.n.nu/allman-utb

 KontaktpersonConny Fahlcrantz

www.foretagskurser.n.nu/kontakt

AV (Arbetsmiljöverket) har en länk där man kan få svar om fönsterkitt. se länken nedan.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/fragor-och-svar-om-asbest2/

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)