Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning om asbest enligt AFS 2006:1, 36§ (1 dag)

/afs-2006-1.jpg- Är en utbildning som återkommer vart 5 e år och som är avsedd att ge en kunskapsrepetition och aktuallisering av kunskapsläget. Deltagandet förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning (2 eller 4 dagar)/afs-2014-27.jpg

Gäller: Dem som arbetar med rivning av asbest och asbesthaltigt material samt arbetsledare på platsen. (AFS 2006:1, 19 §) 

Syfte:  Utbildningen avser bl. a. uppdatering av kunskaper när det gäller ny teknik, metoder och ändrad lagstiftning enligt AFS 2014:27, 36§ 3 stycket. Kompletterande utbildning kan med fördel kombineras med fortlöpande praktisk träning inom respektive företag.

 

AFS 2006:1 PDF Fil

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/asbest-foreskrifter-afs2006-1.pdf?hl=2006:1

 AFS 2014:27 PDF Fil

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_27.pdf?hl=2014:27

BYN´S utbildnings

http://www.byn.se/uploads/Asbest/Kompletterande%20utbildning.pdf

( OBS Lite ironisk bild från Ryssland, nedan)

 

 Bildresultat för asbest keps

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)