Literatur

Arbettsmiljöverkets AFS 2006:01

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2006_01.pdf

 Arbetsmiljöverkets AFS 2015:27

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_27.pdf

Delar av Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/ursprungs/ursprungsafs2005_6.pdf

Delar av Arbetsmiljölagen

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf

 

ASBEST - Den dolda faran Literatur till Information

http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Kemiska%20risker/asbest/folder_asbest.pdf

 

Asbest Livsfarligt att inandas!

Egen folder om asbestsens farligheter samt hur vi skyddar oss

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)